Το Ινστιτούτο

O Τεχνοβλαστός ΥΓΙΕΙΑ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στους τομείς της Επιστημονικής Έρευνας και της Μετεκπαίδευσης

Στόχος του Τεχνοβλαστού ΥΓΙΕΙΑ – ΕΚΕΤΑ  είναι να ενισχύσει την καινοτομία στην επιστημονική έρευνα με άξονα τη διεπιστημονικότητα, ενώ υποστηρίζει τους επαγγελματίες να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες μέσω πιστοποιημένων σεμιναρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων .

Παράλληλα, προωθούμε δράσεις κοινωνικής ευθύνης για την πρόσβαση του κοινού σε θέματα Υγείας και την αρωγή των ασθενών και των οικογενειών τους.

Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για το έργο, τις δημοσιεύσεις, τις ημερίδες και τα σεμινάρια του Τεχνοβλαστού ΥΓΙΕΙΑ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και να δηλώνετε συμμετοχή στις δράσεις που σας ενδιαφέρουν.

Το επιστημονικό μας προσωπικό θα χαρεί να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε μια πρόταση ή ένα πρόγραμμα στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας!

Υπό Κατασκευή