ΕΚΠΑ ΚΕΔΙΒΙΜ: ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ”

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.), την Α ́ και τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» αποτελεί το μοναδικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων μορφών του.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, φροντιστές σε δομές ψυχικής υγείας, στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, αποφοίτους και τελειόφοιτους σχολών επαγγελμάτων υγείας και φροντίδας ασθενών.

Έναρξη Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου: 21/10/2019

Διάρκεια: 9 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: https://forms.gle/yxG13qVgW1JrTcno6

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17 Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ενημερωθεί μέχρι 18 Οκτωβρίου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.


Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστράτιος Πατσούρης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγηνήτειο Νοσοκομείο, Αναπληρωτής Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εισηγήσεων, την Ανακοίνωση του Προγράμματος ή να επικοινωνείτε μαζί μας, τηλ. 210 – 61.41.000