ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.), την Α ́ και τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνώς κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, με τη σοβαρότερη επιστημονική κατοχύρωση ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 

Διέπονται από τη φιλοσοφία της έγκαιρης ανίχνευσης και πολυεπίπεδης θεραπευτικής αντιμετώπισης νέων ασθενών που εκδηλώνουν για πρώτη φορά τις βαρύτερες μορφές των ψυχικών διαταραχών, αυτές του φάσματος των ψυχώσεων.

Αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη των μακροχρόνιων επιπτώσεων από την εξέλιξη τους και στην αποτροπή των υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα την επάνοδο της λειτουργικότητας των νέων ασθενών στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων μορφών του.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, φροντιστές σε δομές ψυχικής υγείας) και τελειόφοιτους/απόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Στη διάρκεια του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις αρχές της Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, και θα εμβαθύνουν στη συμπτωματολογία και την αιτιοπαθογένεια των ψυχωτικών διαταραχών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ανάλυση των διαθέσιμων ιατροφαρμακευτικών, ψυχοθεραπευτικών, ψυχοκοινωνικών και αποκαταστασιακών παρεμβάσεων μέσα από θεωρητική διδασκαλία, πρακτικά κλινικά παραδείγματα και βινιέτες θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Οι παράμετροι της πρακτικής άσκησης θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των σπουδαστών.

Οι διδάσκοντες είναι επίλεκτα και έμπειρα μέλη της Α’ και της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, καθώς και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανάμεσά τους και οι ειδικοί που στελεχώνουν την υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.


Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα διεξάγονται στους χώρους του ΕΠΙΨΥ, Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα, κάθε Δευτέρα και θα έχουν διάρκεια 4 ώρες (4.00μ.μ. – 8.30μ.μ.).


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος, η επιτυχής συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, και η κατάθεση διπλωματικής εργασίας.


Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος: Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αναπληρωτής Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Ευστράτιος Σ. Πατσούρης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.


Το Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα 1.500 €  και θα καταβάλλεται σε  πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:  

  • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 25% (1125,00€)
  • Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 35% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων. (975,00 €)
  • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 35%. (975,00 €)
  • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 10%  (1350,00€)

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% (1350,00€) σε κάθε εκπαιδευόμενο.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση: https://forms.gle/yxG13qVgW1JrTcno6

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 17 Οκτωβρίου 2019. Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου θα έχετε ενημερωθεί αν θα συμμετέχετε στο πρόγραμμα.

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 21/10/2019

Διάρκεια: 9 μήνες


Δείτε το πρόγραμμα των εισηγήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210.61.41.000

2 Απαντήσεις στο "ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ”"

  1. […] περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση του Προγράμματος ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. τηλ: […]

  2. […] αλλά και να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη σελίδα hygieia.gr μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου. Οι συνεργάτες μου απαντούν […]

Αφήστε μια απάντηση