ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α. “ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ”

Το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.), την Α ́ και τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ε.Κ.Π.Α «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων μορφών του.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, φροντιστές σε δομές ψυχικής υγείας, στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, αποφοίτους και τελειόφοιτους σχολών επαγγελμάτων ψυχικής υγείας.

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 12/10/2020

Διάρκεια: 9 μήνες

Υποβολή Αιτήσεων έως 16/10/2020

 Η  εισαγωγή των υποψηφίων στο πρόγραμμα θα γίνει μετά από την αξιολόγηση των βιογραφικών τους τα οποία θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.

Απαραίτητος φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ


Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος, η επιτυχής συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, και η κατάθεση διπλωματικής εργασίας


Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Νίκος Στεφανής,

Καθηγητής Ψυχιατρικής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αναπληρωτής Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.


Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Αθανάσιος Τσακρής,

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ


Το Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα 1.200 €  και θα καταβάλλεται σε  πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

  • Early Entry ( έως  20/9/2020) : Έκπτωση ύψους 20% (960,00€)
  • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων (960,00 €)

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς

  • Σε περίπτωση συμμετοχής σε προγράμματα  τριών ατόμων  από τον ίδιο φορέα χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% (1080,00€) σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 210–61.41.000