ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α “ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19 ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.) και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο  Πρόγραμμα εξ’αποστάσεως  Εκπαίδευσης (e-learning)  Ε.Κ.Π.Α  «Ψυχοεκπαίδευση: Η κρίση από τον  Covid 19 ως πρόκληση για τους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ημερομηνία έναρξης: 10/10/2020

Aιτήσεις έως 8/10/2020

Το μοναδικό Πανεπιστημιακού επιπέδου πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με την αξιότιμη καθηγήτρια Ψυχιατρικής κυρία Οικονόμου.

Το Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Συμβούλους ψυχικής υγείας, Ψυχοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Φροντιστές σε δομές ψυχικής υγείας, Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, Αποφοίτους σχολών επαγγελμάτων υγείας και φροντίδας ασθενών), οι οποίοι:

Α) επιθυμούν να ευαισθητοποιηθούν στη φιλοσοφία, στις αρχές, τις τεχνικές και τις σύγχρονες εφαρμογές της Ψυχοεκπαίδευσης αλλά και 

Β) σε  όσους ήδη έχουν παρακολουθήσει το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας» προκειμένου να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους με τις σύγχρονες εφαρμογές της Ψυχοεκπαίδευσης καθώς και να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού  προγράμματος  είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και η σε βάθος απόκτηση γνώσεων και εμπειριών στις σύγχρονες εξελίξεις, τάσεις και εφαρμογές της Ψυχοεκπαίδευσης ως ουσιαστικής ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης στη σύγχρονη Ιατρική, Ψυχιατρική και Ψυχοθεραπεία.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

  • Να χειρίζονται τη δυναμική της Ψυχοεκπαίδευσης ως ψυχοθεραπευτικής διεργασίας
  • Να χρησιμοποιούν δεξιότητες λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας για την ενημέρωση και την επίτευξη πειθούς.
  • Να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται επιτυχώς περιόδους κρίσεων όπως η πανδημία του Covid-19 με την ανάδειξη και χρήση ψυχοεκπαιδευτικών τεχνικών
  • Να εκτιμούν τις ιδιαίτερες ανάγκες με βάση τις διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες  και να εντάσσουν τις ψυχοεκπαιδευτικές τεχνικές σε νέα υποστηρικτικά- θεραπευτικά πλαίσια όπως οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν το κατάλληλο πλάνο παρέμβασης
  • Να μεταφέρουν τις δεξιότητες  που έχουν αποκτήσει σε διαφορετικού τύπου καταστάσεις ή περιβάλλοντα

Απαραίτητος φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi.


Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Διάρκεια: 4 ημέρες : 10-11/10 και 17-18/10 (60 ώρες  στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 30 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ

Μονάδες  ECVET: 2,4


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοεκπαίδευση: Η κρίση από τον  Covid 19 ως πρόκληση για τους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος.


Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: 

Μαρίνα Οικονόμου

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Επιστημονική Συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής»


Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Αθανάσιος Τσακρής,

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ


Το Κόστος Συμμετοχής  στο Πρόγραμμα  ορίζεται στα 400€ και θα καταβάλλεται σε  δύο (2) δόσεις.


Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση: 

Οι άνεργοι, πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 210–61.41.000