Elevate Logo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α. “ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας  Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.) και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα  εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ε.Κ.Π.Α «Κανόνες Υγιεινής και Χρήσης Προστατευτικών Μέσων σε Εργασιακούς Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 02/11/2020

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 30/10/2020.       

Η τήρηση των νέων κανόνων υγιεινής καθώς και η χρήση των προστατευτικών μέσω υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για κάθε επαγγελματία σε χώρους  υγειονομικού ενδιαφέροντος, που επιθυμεί συνειδητά να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία των εργαζομένων του και του εαυτού του. Η νέα πραγματικότητα επιβάλλει την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας σε ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα γνώση και δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις στη σωστή άσκηση επαγγελμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κανόνες Υγιεινής και Χρήσης Προστατευτικών Μέσων σε Εργασιακούς Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε κάθε χώρο που χρήζει υψηλής υγειονομικής προστασίας και έχει τρεις  βασικούς στόχους:

  • Να παράσχει με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής κανόνων υγιεινής και χρήσης μέσων ατομικής προστασίας
  • Να παράσχει υποδείγματα, καθοδήγηση και νέες προοπτικές από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου   σε σχέση με την καθημερινή πρακτική.
  • Να ενημερώσει για τις έγκυρες εθνικές και διεθνείς πηγές πληροφόρησης και έκδοσης κατευθυντηρίων οδηγιών για την πανδημία COVID-19.

Στα πλαίσια αυτά οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν :

  • Αναγνώριση νέων συνθηκών υγιεινής υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID -19
  • Βέλτιστη υγιεινή των χεριών
  • Βέλτιστη χρήση προστατευτικών μέσων (γαντιών, μάσκας)
  • Πρακτικές οδηγίες για τα επιμέρους επαγγέλματα από κορυφαίους καθηγητές του Πανεπιιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και διακεκριμένους Επαγγελματίες του χώρου
  • Τις Ελληνικές (ΕΟΔΥ-Υπουργείο Υγείας) & διεθνείς (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας-ΠΟΥ) κατευθυντήριες οδηγίες υγιεινής και χρήσης μέσων προστασίας κατά την πανδημία COVID -19
  • Κατευθυντήριες οδηγίες βέλτιστων πρακτικών γενικής υγιεινής στους χώρους  υγειονομικού ενδιαφέροντος (πολιτειακές οδηγίες από ΗΠΑ, Αυστραλία)

Απαραίτητος φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Διάρκεια προγράμματος: 2 μήνες

Μονάδες ECVET: 5,2


Με την ολοκλήρωση του Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Κανόνες Υγιεινής και Χρήσης Προστατευτικών Μέσων σε Εργασιακούς Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος.


Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Αθανάσιος Τσακρής,

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ


Εκπαιδευτές

Κωνσταντίνος Στρουμπούλης, Αναισθησιολόγος,

τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Τσακρής,

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ


Το Κόστος Συμμετοχής του Σεμιναρίου ορίζεται στα 240€  και θα καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις.


Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:  

  • Οι άνεργοι, πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ: 210.61.41.000 και στο [email protected]