Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το εργαστήριο BIHELAB (Bioinformatics and Human Electrophysiology Laboratory, Department of Informatics, Ionian University) ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Τετράμηνο  Πρόγραμμα εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ε.Κ.Π.Α  «Ιατρική Ακριβείας με Χρήση Υπολογιστικών Βιοδεικτών» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αιτήσεις έως: 19/3/2024

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 20/3/2024

Το  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες υγείας:

Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Τεχνολόγους, Βιολόγους, Ψυχολόγους, Πληροφορικούς, Μαθηματικούς, Μηχανικούς ΗΥ, Χημικούς Μηχανικούς, Αποφοίτους και τελειόφοιτους σχολών αντίστοιχων επαγγελμάτων.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού προγράμματος  είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, Πληροφορικής, Μαθηματικών, Χημικών Μηχανικών, καθώς και αποφοίτων αντίστοιχων επαγγελμάτων, στη μεθοδολογία εύρεσης βιοδεικτών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων με απώτερο στόχο την προσωποποιημένη προσέγγιση στη θεραπεία διάφορων νοσημάτων.

Επιδιώκει τη θεωρητική εκπαίδευση, μέσω της εξοικείωσης των εκπαιδευομένων με τη χρήση υπολογιστικών βιοδεικτών και τις αρχές της Ιατρικής Ακριβείας, και της παρουσίασης ενός εύρους εργαλείων που συμβάλουν στην προσαρμογή της πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών με βάση την ειδική βιολογική σύνθεση του κάθε ατόμου.

Παράλληλα, το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  αποσκοπεί και στη βελτίωση της πρόγνωσης, της διάγνωσης και της διαστρωμάτωσης του κινδύνου σε διάφορα νοσήματα, όπως ο καρκίνος και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η ανάπτυξη εφαρμογών για τη συστηματική συλλογή δεδομένων, η εύρεση των κατάλληλων βιοδεικτών και ο προσδιορισμός νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσω της διδασκαλίας κλινικών περιστατικών (βινιέτες).

Απαραίτητος φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Αναλυτικό Πρόγραμμα

 • Διδακτική Ενότητα 1 Ιατρική Ακριβείας                
  • Βασικές αρχές της Iατρικής Ακριβείας
  • 2. Κλινικές εφαρμογές προσωποποιημένης θεραπείας και χαρακτηριστικά παραδείγματα (Νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καρκίνος)
 • Διδακτική Ενότητα 2: Υπολογιστικοί βιοδείκτες             
  • Η έννοια των υπολογιστικών βιοδεικτών
  • Πρωτόκολλα εφαρμογής στο σχεδιασμό κλινικών εφαρμογών
 • Διδακτική Ενότητα 3: Φαρμακογενομική, γενομική, πρωτεομική
  • Μεθοδολογία και εφαρμογή αναλύσεων
  • Σχεδιασμός πειραμάτων
 • Διδακτική Ενότητα 4: Αναλυτική μεγάλων δεδομένων στην ιατρική και στην υγεία
  • Διαδικασίες αναζήτησης και εξόρυξης μεγάλων δεδομένων
  • Ανάλυση μεγάλων δεδομένων
 • Διδακτική Ενότητα 5: Βιοπληροφορική Ι
  • Βιολογικές βάσεις Δεδομένων
  • Σχεδιασμός ερωτημάτων σε SQL
  • Δομές Δεδομένων
 • Διδακτική Ενότητα 6: Βιοπληροφορική ΙΙ
  • Δομή βιολογικών μορίων
  • Η αλληλουχία των μακρομορίων
  • Βιολογικά μόρια
  • Η τρισδιάστατη δομή βιολογικών μορίων
  • Πρωτεϊνικό δίπλωμα και οι μηχανισμοί του
 • Διδακτική Ενότητα 7: Μαθηματική μοντελοποίηση στη βιολογία
  • Η έννοια του αλγορίθμου
  • Σχεδιασμός αλγορίθμων
 • Διδακτική Ενότητα 8: Απεικονιστικές μέθοδοι
  • Η έννοια και τις ιδιότητες της ιατρικής εικόνας
  • Επεξεργασία εικόνας
 • Διδακτική Ενότητα 9: Βιοϊατρική τεχνολογία
  • Βιοϊατρικά σήματα
  • Συστήματα ιατρικής απεικόνισης
 • Διδακτική Ενότητα 10: Κλινικές μελέτες
  • Μεθοδολογία διεξαγωγής κλινικών μελετών
  • Μεθοδολογίες επιλογής των ατόμων που θα συμμετάσχουν σε κλινικές μελέτες

Διάρκεια προγράμματος: 202 ώρες εξ αποστάσεως (181 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση και 21 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση)


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ προγράμματος  θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Ακριβείας με Χρήση Υπολογιστικών Βιοδεικτών» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος.


Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Γεράσιμος Φιλιππάτος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Παναγιώτης  Βλάμος,

Καθηγητής Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιιστήμιο


Το Κόστος Συμμετοχής στο πρόγραμμα  ορίζεται στα 450 ευρώ και θα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις.


Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

-Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ15 %
-Άνεργοι 25 %

-Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος θα λαμβάνουν έκπτωση 10%

-Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ10%


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@hygieia.gr και στο τηλέφωνο 210–61.41.000