Elevate Logo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α. “ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας  Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.) και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ε.Κ.Π.Α «Επίδραση του Κλίματος στην Υγεία”» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ημερομηνία έναρξης: 8/11/2021

Υποβολή αιτήσεων έως 5/11/2021

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ.

Πρόσφατα πια βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης ακραία καιρικά φαινόμενα με βροχές, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους, πυρκαγιές και θερμοκρασίες πρωτόγνωρες. Η κατανόηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των πολύπλοκων επιπτώσεων της, τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο απαιτεί συνδυαστική γνώση μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης του.

Για να επιτευχθεί η δυνατότητα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές μέθοδοι επίγνωσης, προκειμένου να εφαρμοστούν δεξιότητες σχεδιασμού στρατηγικών, αφενός εξισορρόπησης αλλά και ριζικών μετατροπών  με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και πολλαπλές βελτιωτικές αλλαγές που υποστηρίζουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σημαντική είναι η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου σε όλα τα οικοσυστήματα, αλλά και στο περιβάλλον. Άμεση σχέση με την υγεία έχουν οι καταστροφές στη γεωργία, η ρύπανση του νερού και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Πέρα από τα φυσικά φαινόμενα η κλιματική αλλαγή περιπλέκει κοινωνικά θέματα όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η οικολογική ηθική, η μετανάστευση, οι οικονομικές επιπτώσεις αλλά και η καταστροφή πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη να αναπτύξουμε δεξιότητες διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής με διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου να ξεπεραστεί η Άρνηση (Denial), τόσο των πολιτών όσο και εκείνων που παίρνουν αποφάσεις. Το φαινόμενο αυτό δυστυχώς παρασύρει σκεπτικιστές σε λάθος επιλογές και αποτρέπει την εφαρμογή πολιτικών με αναγκαίες δράσεις για την προσαρμογή (Αdaptation) στην κλιματική αλλαγή. Η έλλειψη δεξιοτήτων για την διαχείριση του φαινομένου ταυτόχρονα αποπροσανατολίζει από θετικές ενέργειες της μείωσης του Αποτυπώματος του Άνθρακα (Μitigation), του κύριου παράγοντα δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επίδραση του Κλίματος στην Υγεία» αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα,  οργανώνεται βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων που στόχο έχει να εκπαιδεύσει διεξοδικά εργαζόμενους τόσο στον δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης του πολύπλοκου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της στην υγεία και το περιβάλλον. Απευθύνεται σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον βάση της κατάταξης της ΠΟΥ που περιλαμβάνει: Ακαδημαϊκούς Λέκτορες, Καθηγητές, Δασκάλους, Εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, Γεωπόνους, Αγρονόμους, Αρχιτέκτονες, Βακτηριολόγους, Βιοχημικούς Χημικούς μηχανικούς διεργασιών, Πολιτικούς μηχανικούς, Κλιματολόγους, Εμπειρογνώμονες επικοινωνιών,  Ειδικούς ετοιμότητας σε καταστροφές, Οικολόγους, Οικονομολόγους, Μηχανικούς (με μεταπτυχιακές σπουδές), Μηχανικούς περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγους, Εκπαιδευτές περιβαλλοντικής υγείας, Υπεύθυνους περιβαλλοντικής υγείας, Προγραμματιστές περιβαλλοντικής υγείας, Τεχνικούς περιβαλλοντικής υγείας,  Επιδημιολόγους (με ή χωρίς ιατρικό πτυχίο), Εργονομικούς, Αστυνομικούς ασφαλείας, Επιθεωρητές τροφίμων, Ειδικούς για την ασφάλεια των τροφίμων, Γενετιστές, Γεωγράφους, Γεωλόγους, Ειδικοί στην προαγωγή της υγείας, Υδρογεωλόγους, Υδρολόγους, Υγιεινολόγους, Επιστήμονες Πληροφορικής, Βοηθούς / τεχνικούς εργαστηρίων, Θαλάσσιους επιστήμονες, Τεχνολόγους υλικών, Ιατρικούς ειδικούς (με μεταπτυχιακές σπουδές, προσόντα στον τομέα της δημόσιας υγείας), Μετεωρολόγους, Μικροβιολόγους, Διευθυντές πυρηνικής ασφάλειας, Διατροφολόγους, Νοσηλευτές επαγγελματικής υγείας, Ιατρούς για την επαγγελματική υγεία, Επαγγελματίες υγιεινολόγους, Φυσικούς, Πολιτικούς επιστήμονες, Επιθεωρητές  περιβάλλοντος, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας, Ιατρούς Δημόσιας Υγείας, Κτηνίατρους της Δημόσιας Υγείας, Εμπειρογνώμονες δημοσίων σχέσεων, Αξιολογητές κινδύνου, Αγροτικού και αστικού σχεδιασμού, Επιθεωρητές ασφαλείας, Υγειονομικούς μηχανικούς, Υγειονομικούς υπαλλήλους, Κοινωνικούς επιστήμονες, Κοινωνικούς λειτουργούς, Επιστήμονες του εδάφους, Στατιστικολόγοι, Τεχνικοί βοηθοί, Τοξικολόγοι, Σχεδιαστές / διαχειριστές μεταφορών, Επιθεωρητές ποιότητας νερού, Ζωολόγοι.


Το πρόγραμμα αυτό αφορά τόσο στους επαγγελματίες των παραπάνω επιστημονικών πεδίων, όσο και απόφοιτους ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, αλλά και όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν περισσότερα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και το περιβάλλον.


Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητα κριτικής σκέψης και προσέγγισης των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής και θα ενδυναμώσουν συνέργειες μεταξύ κοινωνικών ομάδων για την προώθηση φιλικών επιλογών για το περιβάλλον. Επιπλέον θα ενισχύσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ουσιαστικής προσέγγισης κοινωνικών θεμάτων όπως π.χ μετανάστευση.

Οι διδάσκοντες είναι επίλεκτα και έμπειρα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων τόσο ελληνικών όσο και διεθνών. Η εκπαίδευση θα γίνεται εξ αποστάσεως με τη δυνατότητα ορισμένων ωρών απευθείας με τους εκπαιδευτές αλλά και τηλεδιασκέψεις.


Αναλυτικό Πρόγραμμα

 • Διδακτική Ενότητα 1: Άνθρωπος/Κλίμα/Περιβάλλον
  • Εισαγωγική Προσέγγιση της σχέσης της Κλιματικής Αλλαγής με α. τον άνθρωπο β. το περιβάλλον γ. τα έμβια όντα
  • Φυσικά και Κοινωνικά Προβλήματα της Κλιματικής Αλλαγής
  • Κλιματική Αλλαγή και Αέρια Ρύπανση Εξωτερικών και Εσωτερικών Χώρων
 • Διδακτική Ενότητα 2: Κλιματική Αλλαγή Και Χρήση Γης
  • Κλιματική Αλλαγή και Γεωργία
  • Κλιματική Αλλαγή Ρύπανση Υδάτων/ βαρέα μέταλλα / φυτοφάρμακα /Πλημμύρες /Ξηρασίες
  • Κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα
  • Οικολογικό Σπίτι
 • Διδακτική Ενότητα 3: Μετακίνηση/Μετανάστευση/Άρνηση
  • Κλιματική Αλλαγή / Μετανάστευση
  • Κλιματική Αλλαγή /Άρνηση (DENIAL)
  • Κλιματική Αλλαγή /Μετακίνηση (Transport/Mobility)
 • Διδακτική Ενότητα 4: Μοντέλα πρόγνωσης/Παρακολούθηση/Προσαρμογή/Οικονομία
  • Κλιματική Αλλαγή και Μοντέλα Πρόγνωσης
  • Κλιματική Αλλαγή /Δορυφορική Παρακολούθηση
  • Κλιματική Αλλαγή Οικονομία/Κυκλική Οικονομία /Πράσινες προμήθειες
  • Κλιματική Αλλαγή Προσαρμογή/Υποδομές
 • Διδακτική Ενότητα 5: Επιπτώσεις Στην Υγεία /Αποτύπωμα Άνθρακα
  • Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις στην Υγεία /Άμεσες – Απώτερες/Ευπαθείς Ομάδες
  • Κλιματική Αλλαγή και Waterborne/Vector Diseases
  • Κλιματική Αλλαγή Ελάττωση Αποτυπώματος Άνθρακα
 • Διδακτική Ενότητα 6: Αντιμετώπιση/Εργαλεία/Συμβάσεις/Δικαιοσύνη
  • Ακραία Καιρικά Φαινόμενα/ Οργάνωση αντιμετώπισης / Έγκαιρη προειδοποίηση
  • Εργαλεία Διεθνών Οργανισμών ΠΟΥ/IPCC/UNEP/UN
  • Διεθνείς Συμβάσεις από το RIO έως COP
  • Οικολογική Δικαιοσύνη ECO JUSTICE
 • Ομαδική Συζήτηση και Καταγραφή Προτάσεων (webinar)

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Επίδραση του Κλίματος στην Υγεία» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η επίλυση και η υποβολή ηλεκτρονικά των τεστ κάθε ενότητας.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες – 90 ώρες (εξ’ αποστάσεως)

ECVET μονάδες: 3,6


Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος: 

Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη,

Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής σχολής Πανεπιστήμιού Αθηνών, ΕΚΠΑ.


Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Αθανάσιος Τσακρής,

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ


Το Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα 400 € σε 3 (τρεις) ισόποσες δόσεις

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:  

 • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
 • Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 25%.
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 10%.
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Μεταπτυχιακό στον τομέα Περιβάλλοντος θα λάβουν έκπτωση 10%.

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς & Εταιρείες:

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ: 210.61.41.000 και στο [email protected]