ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α. “ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.) και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) «Ανακουφιστική Φροντίδα: Τέχνη και Επιστήμη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως μία ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση ανάπτυξης δομών και υπηρεσιών, σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με απειλητικές για τη ζωή τους ασθενείς καθόλη την πορεία της νόσου μέχρι την αποκατάσταση ή και το τελικό στάδιο.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί εξειδικευμένη φροντίδα που στοχεύει στην σωματική ψυχοκοινωνική και πνευματική ανακούφιση ασθενών με χρόνιες στοχεύει στη σωματική, ψυχοκοινωνική και πνευματική ανακούφιση ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και στην ψυχική υποστήριξη των οικογενειών τους.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα παρέχει ανεκτίμητη βοήθεια και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

Αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Ανακουφιστικής Φροντίδας αποτελεί η εξατομικευμένη αντιμετώπιση του συνολικού «υποφέρειν» των ασθενών και των οικογενειών τους μέσω πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών ομάδων.

Σκοπός του προγράμματος εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) «Ανακουφιστική Φροντίδα: Τέχνη και Επιστήμη» είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, ανθρωπιστικών επιστημών και αποφοίτων σχολών επαγγελμάτων υγείας, στις αρχές και τις τεχνικές της Ανακουφιστικής Φροντίδας, να κατανοήσουν τη σημασία της συντονισμένης και ολοκληρωμένης φροντίδας και τις πρακτικές εφαρμογές της.

Το πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) «Ανακουφιστική Φροντίδα: Τέχνη και Επιστήμη» αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει διεξοδικά επαγγελματίες υγείας στις αρχές και τις εφαρμογές της Ανακουφιστικής Φροντίδας.


Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και ανθρωπιστικών επιστημών (ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, διατροφολόγους, τεχνολόγους ακτινοθεραπευτικών τμημάτων) και τελειόφοιτους/απόφοιτους άλλων ανθρωπιστικών επιστημών.

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 06/05/2021

Υποβολή αιτήσεων έως 04/05/2021

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένα, επίλεκτα και έμπειρα μέλη στην Ανακουφιστική Φροντίδα της Πανεπιστημιακής κοινότητας.


Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διδακτική ενότητα 1: Ανακουφιστική φροντίδα στην πράξη: ΑρχέςΕνσωματωσή της στο Σύστημα Υγείας

 • Εισαγωγή – Αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Αλλαγή πλαισίου φροντίδας
 • Μοντέλα συντονισμού φροντίδας
 • Συντονισμός φροντίδας για ειδικούς πληθυσμούς
 • Κατανοώντας τον Ελληνικό Πολιτισμό για τη βελτίωση της παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Αλλάζοντας την κουλτούρα – ο εκ των προτέρων προγραμματισμός φροντίδας
 • Εξερευνώντας και κατανοώντας σύγχρονα θέματα στην Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Πρακτικά ζητήματα στην Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Ανακουφιστική Φροντίδα και επείγοντα
 • Διεπιστημονική Ομάδα και Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Κατ’ οίκον Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Αυτοφροντίδα

Διδακτική ενότητα 2:Διαχείριση του πόνουΦαρμακολογία

 • Προηγμένη διαχείριση του πόνου
 • Διαχείριση του πόνου και διαταραχές κατάχρησης οπιοειδών
 • Φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου
 • Επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης του πόνου

Διδακτική ενότητα 3:Ανακούφιση Σωματικών Συμπτωμάτων

 • Συστηματική προσέγγιση αξιολόγησης συμπτωμάτων
 • Συνήθη Συμπτώματα στην Ανακουφιστική Φροντίδα: ναυτία, δύσπνοια, παραλήρημα κ.τ.λ.
 • Διαχείριση Συμπτωμάτων στο τέλος της ζωής
 • Γηριατρική Ανακουφιστική Φροντίδα: Έλεγχος Συμπτωμάτων

Διδακτική ενότητα 4:Επικοινωνία Διαπροσωπικές σχέσεις

 • Επικοινωνία στην πράξη
 • Το άτομο και η Διεπιστημονική ομάδα
 • Συζήτηση απώτερων στόχων της φροντίδας
 • Διαχείριση των αναγκών της οικογένειας του ασθενή
 • Συζητώντας δυσάρεστες ειδήσεις
 • Συζητώντας την πιθανότητα του θανάτου

Διδακτική ενότητα 5: ΨυχολογικάΠνευματικάΚοινωνικά ζητήματα

 • Ψυχολογικές διαταραχές στην Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Θλίψη – Αποθάρρυνση – Αξιοπρέπεια
 • Επαγγελματική εξουθένωση
 • Ενσωμάτωση της κοινωνικής εργασίας στην ομάδα της Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Φροντίζοντας το φροντιστή
 • Ηθικά Διλήμματα
 • Πένθος και θρήνος
 • Πνευματικά θέματα

Διάρκεια προγράμματος: 4 μήνες – 200 ώρες (175 ώρες Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και 25 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση )

ECVET  Μονάδες: 8


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο «Ανακουφιστική Φροντίδα: Τέχνη και Επιστήμη»  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος και η επιτυχής συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος: 

Κυριακή Μυστακίδου

Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής, ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Αθανάσιος Τσακρής,

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑΤο Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα 400 € σε 3 (τρεις) ισόποσες δόσεις

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:  

 • Προεγγραφή (Early entry): Έκπτωση 10%
 • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
 • Οι άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%.
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λάβουν έκπτωση 10%.

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς & Εταιρείες:

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 210–61.41.000