Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης “Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών», αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέτοιου εύρους στην Ελλάδα. Ως στόχο έχει να παράσχει με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την επιστημονική συγγραφή (επιστημονικών ανακοινώσεων, διεθνών δημοσιεύσεων, πτυχιακών εργασιών).

Απευθύνεται σε:

 1. Επαγγελματίες Υγείας και Συναφών Τομέων: Ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγοι και άλλοι ειδικοί υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις ικανότητές τους στην επιστημονική έρευνα και δημοσίευση.
 2. Στελέχη και Διαχειριστές στον Τομέα Υγείας: Άτομα που εργάζονται σε διοικητικές και διαχειριστικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς υγείας, επιδιώκοντας να κατανοήσουν καλύτερα την επιστημονική διαδικασία και τη συγγραφή.
 3. Ακαδημαϊκούς και Ερευνητές: Φοιτητές, απόφοιτοι και ερευνητές από σχετικά πεδία όπως η βιολογία, η βιοχημεία, η βιομηχανική υγεία και η δημόσια υγεία, που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην επιστημονική συγγραφή και επικοινωνία.
 4. Πανεπιστημιακούς και Εργαζόμενους σε Ινστιτούτα Έρευνας: Ακαδημαϊκοί και ερευνητές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην επιστημονική μεθοδολογία και συγγραφή.
 5. Φοιτητές και Απόφοιτους Σχολών: Επιστημών Αγωγής (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής κ.α), Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί,Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι), Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φιλόλογοι, Ιστορικοί – Αρχαιολόγοι,Θεολόγοι, Εθνολόγοι κ.α), Θετικών Επιστημών (Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Μηχανολόγοι Πληροφορικής κ.α), Οικονομικών Επιστημών (Οικονομολόγοι, Στατιστικολόγοι, Λογιστές κ.α), Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής, Αρχιτέκτονες κ.α)
 6. Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες Σχολών: Επιστημών Αγωγής (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής κ.α), Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί,Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι), Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φιλόλογοι, Ιστορικοί – Αρχαιολόγοι,Θεολόγοι, Εθνολόγοι κ.α), Θετικών Επιστημών (Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Μηχανολόγοι Πληροφορικής κ.α), Οικονομικών Επιστημών (Οικονομολόγοι, Στατιστικολόγοι, Λογιστές κ.α), Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής, Αρχιτέκτονες κ.α)

Το πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για άτομα που επιδιώκουν ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην επιστημονική συγγραφή και έρευνα, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας.

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Αναμένεται

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως : –


Αναλυτικό Πρόγραμμα

 • Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Επιστημονική έρευνα: Βασικές αρχές και μέθοδοι έρευνας,σχεδιασμός και διαχείριση ερευνητικών εργασιών
  •  Βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας
  • Μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας
  • Σχεδιασμός ερευνητικών προγραμμάτων
  • Διαχείριση ερευνητικών έργων και πολυμέσων
 • Διδακτική Ενότητα 2: Τεχνικές Συγγραφής Εστίαση στη συγγραφή επιστημονικών ανακοινώσεων και άρθρων, με εφαρμογή πρακτικών ασκήσεων:
  • Στρατηγικές για τη συγγραφή επιστημονικών ανακοινώσεων και άρθρων
  • Πρακτικές ασκήσεις συγγραφής
  • Δομή και οργάνωση επιστημονικών εγγράφων
  • Πηγές και παραπομπές στην επιστημονική συγγραφή
 • .Διδακτική Ενότητα 3: Ανάλυση Δεδομένων και Οπτικοποίηση: Εκμάθηση στατιστικών εργαλείων και τεχνικών για ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων
  • Εισαγωγή στα στατιστικά εργαλεία και τεχνικές
  • Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
  • Τεχνικές οπτικοποίησης και παρουσίασης δεδομένων
  • Εφαρμογές στην πράξη και περιπτώσεις μελέτης
 • Διδακτική Ενότητα 4 :Εργαστήριο Εφαρμογών: Πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές ερευνητικές εργασίες.
  • Πρακτική εφαρμογή γνώσεων σε πραγματικά δεδομένα
  • Επίλυση προβλημάτων και προκλήσεων στην έρευνα
  • Εξοικείωση με εργαλεία όπως συστήματα διαχείρισης δεδομένων, βάσεις δεδομένων, και αναλυτικά λογισμικά
  • Προσομοίωση πραγματικών σεναρίων έρευνας και διεξαγωγή πειραμάτων

Διάρκεια: 2 μήνες (180 ώρες, εξ’ αποστάσεως)


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Κόστος συμμετοχής: 400€ σε (3) ισόποσες δόσεις.


Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα μας. 

– Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
– Άνεργοι 10%

-Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολών Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών και κάτοχοι Διδακτικής/Παιδαγωγικής επάρκειας 10%


Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παναγιώτης Βλάμος

Καθηγητής Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Professor Panagiotis Vlamos is the Head of the Department of Informatics and the Director of the Bioinformatics and Human Electrophysiology Laboratory (BiHeLab) at the Ionian University. He completed his undergraduate studies BSc in Mathematics at the University of Athens and obtained his PhD degree in Mathematics from the National Technical University of Athens, Greece. He is the recipient of numerous awards and he has authored more than 200 papers in peer-reviewed journals and conference proceedings as well as 16 educational books. The topics of his papers are Mathematical Modelling, Applied and Discrete Mathematics as well as Bioinformatics.

His main research interest is to help bridge the translational gap from data to models and from models to drug discovery and personalized therapy by developing quantitative deterministic approaches to biological and clinical problems by utilizing high-performance computing. He is the founder of the series of the World Congresses GeNeDis (“Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research”), organized every two years starting from 2014. He also founded the Master’s Program “Bioinformatics & Neuroinformatics” and is the editor of the Handbook of Computational Neurodegeneration that will be published by Springer International Publishing. In addition, Prof. Vlamos is co-chair of the Hellenic Initiative Against Alzheimer’s (HIAAD). HIAAD is a joint collaboration between Greek researchers from Johns Hopkins University, USA and scientists from BiHELab who combine their knowledge and expertise in order to cope with the “epidemic” of Alzheimer’s and related disorders in Greece.


Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Αριστείδης Βραχάτης

Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Aristidis (Aris) Vrahatis is an Assistant Professor of Artificial Intelligence in Modeling Complex Systems, in the Department of Informatics, Ionian University, Corfu, Greece, and a member of the Bioinformatics and Human Electrophysiology Laboratory in the same Department. He received his Ph.D. in 2016 from the Department of Computer Science and Engineering, University of Patras, Greece, where he graduated in 2011 and received his M.Sc. Diploma in the program ‘Computer Science and Technology’ in 2012. He has more than 80 publications in journals and conference proceedings, including Oxford Bioinformatics, BMC genomics, IEEE journal of biomedical and health informatics, and Cellular and molecular life sciences. He has worked for more than 10 years in research and development projects, funded by the EU and other bodies.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@hygieia.gr και στο τηλέφωνο 210–6141000