ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.0: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α  ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξ  απoστάσεως εκπαίδευσης (e–learning) “Εκπαίδευση 4.0: Προηγμένες Τεχνικές στην Επιστήμη Δεδομένων και στην Τεχνητή Νοημοσύνη για Εκπαιδευτικούς” για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις βασικές αρχές και εφαρμογές του Data Science και της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων Data Science για την ανάλυση και βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και την αξιοποίηση τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη κατεύθυνση μιας προσωποποιημένης εκπαίδευσης που βασίζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι ηθικές πτυχές και προκλήσεις που συνδέονται με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες/ουσες να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα σχετικά ηθικά διλήμματα τα οποία και προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη και μετέπειτα χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Απευθύνεται σε 

  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν τεχνολογικές καινοτομίες στην τάξη
  • Φοιτητές Πανεπιστημίων και Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές και ειδικότερα σε όσους σπουδάζουν στον τομέα της εκπαίδευσης, της πληροφορικής ή συναφών τομέων
  • Ερευνητές στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Τεχνολογίας
  • Διαχειριστές Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (σχολικούς διευθυντές, διευθυντές προγραμμάτων και άλλους διαχειριστές) που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στην τεχνολογία εκπαίδευσης
  • Προγραμματιστές και Τεχνολόγους Πληροφορικής: Επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας που ενδιαφέρονται για τις εφαρμογές του Data Science και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση

Το πρόγραμμα πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση (2 μόρια) για διορισμούς- προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Έναρξη: Αναμένεται

Αιτήσεις έως: –

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένα, επίλεκτα και έμπειρα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.


Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διδακτική ενότητα 1:Εισαγωγή στο Data Science και την Τεχνητή Νοημοσύνη

1. Ορισμοί και Βασικές Αρχές του Data Science και της Τεχνητής Νοημοσύνης

2. Ιστορική Εξέλιξη και Κύριες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

3. Παρουσίαση Εργαλείων και Τεχνολογιών στο Data Science και στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Διδακτική ενότητα 2 :Προσωποποιημένη Εκπαίδευση

1. Βασικές Αρχές της Προσωποποιημένης Εκπαίδευσης

2. Ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εξατομίκευση της Εκπαίδευσης

3. Παραδείγματα και Περιπτώσεις Μελέτης

Διδακτική ενότητα 3 : Ανάλυση Δεδομένων στην Εκπαίδευση

1. Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικές Μέθοδοι

2. Εφαρμογές Data Science στην Αξιολόγηση και Βελτίωση της Διδασκαλίας

3. Πρακτικά Εργαλεία και Τεχνικές Ανάλυσης

Διδακτική ενότητα 4: Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση

1. Προηγμένες Τεχνολογίες και Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης

2. Δημιουργία Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Τεχνητή Νοημοσύνη

3. Πρακτικές Εφαρμογές και Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Διδακτική ενότητα 5: Προετοιμασία για το Μέλλον της Εκπαίδευσης

1. Τάσεις και Προβλέψεις για το Μέλλον της Εκπαίδευσης

2. Δεξιότητες και Γνώσεις για τους Εκπαιδευτικούς του Μέλλοντος

3. Στρατηγικές Ανταπόκρισης σε Μελλοντικές Προκλήσεις

Διδακτική ενότητα 6: Ηθικές και Πρακτικές Προκλήσεις

1. Ηθικές Προκλήσεις στην Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης

2. Διαχείριση Απορρήτου και Δεδομένων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

3. Πρακτικά Ζητήματα και Στρατηγικές Επίλυσης Προβλημάτων

Διδακτική ενότητα 7: Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Αξιολόγηση και την Αξιολόγηση των Μαθητών

1. Στρατηγικές και Μέθοδοι Προσαρμογής Διδακτικού Περιεχομένου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για την Βελτιστοποιημένη Εξατομικευμένη Μάθηση

2. Αξιολόγηση με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αντικειμενική και ακριβή αξιολόγηση της προόδου και των επιδόσεων των μαθητών

3. Η Ηθική Διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Αξιολόγηση: Συζήτηση για την θετική χρήση και την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό χώρο

Διδακτική ενότητα 8: Εκπαιδευτικά Έργα Εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης

1. Τεχνητή Νοημοσύνη στην Αυτόματη Μάθηση: Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την προώθηση της αυτόνομης μάθησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

2. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια και Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: Παραδείγματα παιχνιδιών και εφαρμογών που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ενίσχυση της μάθησης και την ενθάρρυνση της συνεργατικής διδασκαλίας

3. Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρακτικές εφαρμογές και εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και αξιολόγηση με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Διάρκεια προγράμματος: 8 μήνες – 402 ώρες / Εξ’ Αποστάσεως

Κόστος Προγράμματος: €340


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση 4.0: Προηγμένες Τεχνικές στην Επιστήμη Δεδομένων και στην Τεχνητή Νοημοσύνη για Εκπαιδευτικούς» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού:


Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

– Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
-Άνεργοι 10%

-Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολών Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών και κάτοχοι Διδακτικής/Παιδαγωγικής επάρκειας

-Υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παναγιώτης Βλάμος

Καθηγητής Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Professor Panagiotis Vlamos is the Head of the Department of Informatics and the Director of the Bioinformatics and Human Electrophysiology Laboratory (BiHeLab) at the Ionian University. He completed his undergraduate studies BSc in Mathematics at the University of Athens and obtained his PhD degree in Mathematics from the National Technical University of Athens, Greece. He is the recipient of numerous awards and he has authored more than 200 papers in peer-reviewed journals and conference proceedings as well as 16 educational books. The topics of his papers are Mathematical Modelling, Applied and Discrete Mathematics as well as Bioinformatics.

His main research interest is to help bridge the translational gap from data to models and from models to drug discovery and personalized therapy by developing quantitative deterministic approaches to biological and clinical problems by utilizing high-performance computing. He is the founder of the series of the World Congresses GeNeDis (“Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research”), organized every two years starting from 2014. He also founded the Master’s Program “Bioinformatics & Neuroinformatics” and is the editor of the Handbook of Computational Neurodegeneration that will be published by Springer International Publishing. In addition, Prof. Vlamos is co-chair of the Hellenic Initiative Against Alzheimer’s (HIAAD). HIAAD is a joint collaboration between Greek researchers from Johns Hopkins University, USA and scientists from BiHELab who combine their knowledge and expertise in order to cope with the “epidemic” of Alzheimer’s and related disorders in Greece.


Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Αριστείδης Βραχάτης

Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Aristidis (Aris) Vrahatis is an Assistant Professor of Artificial Intelligence in Modeling Complex Systems, in the Department of Informatics, Ionian University, Corfu, Greece, and a member of the Bioinformatics and Human Electrophysiology Laboratory in the same Department. He received his Ph.D. in 2016 from the Department of Computer Science and Engineering, University of Patras, Greece, where he graduated in 2011 and received his M.Sc. Diploma in the program ‘Computer Science and Technology’ in 2012. He has more than 80 publications in journals and conference proceedings, including Oxford Bioinformatics, BMC genomics, IEEE journal of biomedical and health informatics, and Cellular and molecular life sciences. He has worked for more than 10 years in research and development projects, funded by the EU and other bodies.


Το Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα  340 €  σεδόσεις


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@hygieia.gr και στο τηλέφωνο 210–61.41.000