ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.) και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο εξ’ αποστάσεως Δίμηνο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Κανόνες Υγιεινής και Χρήσης Προστατευτικών Μέσων σε Εργασιακούς Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 30/6/2020.

Early Entry μέχρι τις 30/06/2020 – 15% έκπτωση και αποπληρωμή του ποσού σε δόσεις. Έγκαιρη προκράτηση θέσης με την καταβολή της 1ης δόσης των διδάκτρων (Δεν ισχύει η έκπτωση του 15% που αφορά στο early entry σε όσους υπόκεινται σε άλλες κατηγορίες εκπτωτικών πολιτικών).

Η τήρηση των νέων κανόνων υγιεινής καθώς και η χρήση των προστατευτικών μέσω υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για κάθε επαγγελματία σε χώρους  υγειονομικού ενδιαφέροντος, που επιθυμεί συνειδητά να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία των εργαζομένων του και του εαυτού του. Η νέα πραγματικότητα επιβάλλει την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας σε ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα γνώση και δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις στη σωστή άσκηση επαγγελμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το  Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Κανόνες Υγιεινής και Χρήσης Προστατευτικών Μέσων σε Εργασιακούς Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε χώρους καλλωπισμού και αισθητικής και έχει 3 βασικούς στόχους:

 • Να παράσχει με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής κανόνων υγιεινής και χρήσης μέσων ατομικής προστασίας
 • Να παράσχει υποδείγματα, καθοδήγηση και νέες προοπτικές από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των επαγγελμάτων ομορφιάς σε σχέση με την καθημερινή πρακτική.
 • Να ενημερώσει για τις έγκυρες εθνικές και διεθνείς πηγές πληροφόρησης και έκδοσης κατευθυντηρίων οδηγιών για την πανδημία COVID-19.

Στα πλαίσια αυτά οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν :

 • Αναγνώριση νέων συνθηκών υγιεινής υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID -19
 • Βέλτιστη υγιεινή των χεριών
 • Βέλτιστη χρήση προστατευτικών μέσων (γαντιών, μάσκας)
 • Πρακτικές οδηγίες για τα επιμέρους επαγγέλματα από κορυφαίους καθηγητές του Πανεπιιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και διακεκριμένους Επαγγελματίες του χώρου
 • Τις Ελληνικές (ΕΟΔΥ-Υπουργείο Υγείας) & διεθνείς (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας-ΠΟΥ) κατευθυντήριες οδηγίες υγιεινής και χρήσης μέσων προστασίας κατά την πανδημία COVID -19
 • Κατευθυντήριες οδηγίες βέλτιστων πρακτικών γενικής υγιεινής σε χώρους επαγγελμάτων ομορφιάς (πολιτειακές οδηγίες από ΗΠΑ, Αυστραλία)

Απαραίτητος φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Διάρκεια προγράμματος: 2 μήνες

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 5,2


Με την ολοκλήρωση του Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Κανόνες Υγιεινής και Χρήσης Προστατευτικών Μέσων σε Εργασιακούς Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος: Αθανάσιος Τσακρής,  Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Ευστράτιος Σ. Πατσούρης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Εκπαιδευτές

Φρέντυ Καλομπράτσος

Δείτε εδώ το βιογραφικό του εισηγητή


Το Κόστος Συμμετοχής του Σεμιναρίου ορίζεται στα 500€  και θα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις.


Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:  

 • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 15% (425€).
 • Οι άνεργοι, πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων (375€).
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 15% (425€).
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 10%  (450€)

Σημείωση: Προβλέπεται δυνατότητα ένταξης σε ΜΙΑ μόνο κατηγορία εκπτωτικής πολιτικής

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% (450€) σε κάθε εκπαιδευόμενο.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλ.: 210.61.41.000-210.61.70.950 (Yπ. Επικοινωνίας: Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαρουσώ Μανιάτη –Ευθυμία Γεωργάκη) και στο [email protected]