Προγράμματα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψυχο-εκπαιδευτικών Ομαδικών Παρεμβάσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη θεωρία και τις γενικές αρχές των ομαδικών παρεμβάσεων. … ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ“>Continue reading ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α  ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξ  απoστάσεως εκπαίδευσης (e–learning) «Γηριατρικοί ασθενείς: Διάγνωση, αντιμετώπιση και ανακούφιση γηριατρικών συνδρόμων» για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σκοπός του προγράμματος Γηριατρικοί ασθενείς: Διάγνωση, αντιμετώπιση και ανακούφιση γηριατρικών συνδρόμων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις αρχές και τις μεθόδους … ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ“>Continue reading ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ -the earlier the better-

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α  ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξ  απoστάσεως εκπαίδευσης (e–learning) «Βασικές αρχές Επείγουσας Ιατρικής: Από την έγκαιρη διάγνωση στην έγκαιρη αντιμετώπιση» για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σκοπός του εκπαιδευτικού Βασικές αρχές Επείγουσας Ιατρικής: Από την έγκαιρη διάγνωση στην έγκαιρη αντιμετώπιση προγράμματος είναι η κατανόηση της … ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ -the earlier the better-“>Continue reading ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ -the earlier the better-

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης “Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών», αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέτοιου εύρους … ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ“>Continue reading ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.0: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α  ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξ  απoστάσεως εκπαίδευσης (e–learning) “Εκπαίδευση 4.0: Προηγμένες Τεχνικές στην Επιστήμη Δεδομένων και στην Τεχνητή Νοημοσύνη για Εκπαιδευτικούς” για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις βασικές αρχές και εφαρμογές του Data Science και … ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.0: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ“>Continue reading ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.0: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α  ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξ  απoστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) «Αποκατάσταση ασθενών μετά από  καρδιαγγειακές επεμβάσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχημένη αποκατάσταση των ασθενών μετά … ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ“>Continue reading ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το εργαστήριο BIHELAB (Bioinformatics and Human Electrophysiology Laboratory, Department of Informatics, Ionian University) ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Τετράμηνο  Πρόγραμμα εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ε.Κ.Π.Α  «Ιατρική Ακριβείας με Χρήση Υπολογιστικών Βιοδεικτών» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αιτήσεις έως: 19/3/2024 Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 20/3/2024 Το  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα … ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ“>Continue reading ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Ανακοινώνεται η έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Η Ανακουφιστική Φροντίδα-Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό Δικαίωμα» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί μια διεθνή κλινική πρακτική. Δεν αφορά μόνο στους ογκολογικούς ασθενείς ή/και στο τέλος της ζωής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αιτείται από το 2017, καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε Βασικές Υπηρεσίες Υγείας … Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ“>Continue reading Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Σειρά Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων

Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την ενημέρωση και την ευρύτερη επιστημονική, πνευματική και πολυπολιτισμική προσέγγιση σε καθημερινά σοβαρά ζητήματα που έχουν σχέση με όλους μας και αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Υγείας, Περιβάλλοντος, Κοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδραστικές αυτές εκδηλώσεις θα έχουν την  ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος από καταξιωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού, εξειδικευμένους στις συγκεκριμένες θεματολογίες. 

Εκ μέρους μας, θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε η κάθε επιστημονική ενότητα που καλύπτει γνώσεις και σύγχρονους προβληματισμούς σε ειδικά θέματα για το ευρύτερο κοινό να αποδοθεί με απλουστευμένη και ιδιαίτερα κατανοητή γλώσσα. 

Ταυτόχρονα όμως, θα συμβαδίζει με την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στα θέματα που θα προσεγγίζονται. Ειδικά σεμινάρια εξειδικευμένων θεμάτων (Περιβάλλον και Υγεία, Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, κ.α.) θα ενταχθούν επίσης στα προγράμματά μας.

Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα καθιερωθεί ως ένας επιτυχημένος κοινωνικός θεσμός στη δια βίου μάθηση με ευρύτερη απήχηση στους συμπολίτες μας. 

Η επιλογή ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών ερευνητών, όπως επίσης και η προσεκτική επιλογή της θεματολογίας, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) με όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους, εγγυώνται την έγκυρη αποτελεσματικότητα κάθε επιμέρους εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δρ. κ. Έ. Λαζαρίδη και τον κ. Μ. Βελάνη, υπεύθυνους του θυγατρικού φορέα του ΕΠΙΨΥ «ΥΓΙΕΙΑ» για την άψογη συνεργασία στη διοργάνωση και εκτέλεση των εκδηλώσεων αυτών.

Ο Πρόεδρος του ΕΠΙΨΥ,

  Ε. Πατσούρης,

Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

    Διευθυντής ΕΠΙΨΥ

Κορυφαία συνάντηση επιστημόνων στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο στη «Γενετική, Γηριατρική και στην έρευνα των Νευροεκφυλιστικών Νόσων»

Χιλιάδες κορυφαίοι επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο «συναντώνται» από αύριο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Γενετική, Γηριατρική και στην Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Νόσων (GeNeDis 2020) που διοργανώνεται, από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το Παγκόσμιο Συνέδριο, … Κορυφαία συνάντηση επιστημόνων στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο στη «Γενετική, Γηριατρική και στην έρευνα των Νευροεκφυλιστικών Νόσων»“>Continue reading Κορυφαία συνάντηση επιστημόνων στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο στη «Γενετική, Γηριατρική και στην έρευνα των Νευροεκφυλιστικών Νόσων»

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Προγνωστικός Δείκτης στην Ιατρική του 2020; Σχεδόν 13 χρόνια μετά τις πρώτες μελέτες σάρωσης ολοκλήρου του γονιδιώματος (GWAS), οι εξαγόμενοι από αυτές πολυγονιδιακοί δείκτες κινδύνου (PRS) αναδεικνύονται ως πολύτιμα εργαλεία στην πρόβλεψη της γενετικής προδιάθεσης πολυπαραγοντικών νόσων όπως καρκίνο μαστού και προστάτη, στεφανιαία νόσο, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου ί και ίί, υπέρταση, νόσο Alzheimer’s και Σχιζοφρένεια. … ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ“>Continue reading ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΓΗΡΑΝΣΗ  είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, στο οποίο η έρευνα της Ιατρικής έφερε νέα σύγχρονα δεδομένα για την κατανόησή του με στόχο την ευζωϊα με καλή υγεία και την αναχαίτησή του. Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ) και ο θυγατρικός του φορέας ΥΓΙΕΙΑ οργανώνουν Επιστημονική Εκδήλωση με … ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ“>Continue reading ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΠΟΣΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ;

Δευτέρα 02.12.2019 | 17:00 Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κύριο αντικείμενο έρευνας και συζήτησης για την επιστημονική κοινότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στη κοινωνία είναι έντονες.  Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ) και ο τεχνοβλαστός ΥΓIΕΙΑ, στο πλαίσιο των επιστημονικών ενημερωτικών εκδηλώσεων “Διαδρομές”, οργανώνουν … ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΠΟΣΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ;“>Continue reading ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΠΟΣΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ;

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Έναρξη : Τετάρτη 15.01.2020 | Ώρα 17:00 15.01.2020, 17.00-19.00: Οι μεγάλες ανακαλύψεις στην  Αστροφυσική   Κ. Τσίγκανος 22.01.2020, 17.00-19.00: Σκιαγραφώντας την παγκόσμια προσωπικότητα του Albert Einstein. Οι μεγάλες ανακαλύψεις στην Κοσμολογία Λ. Παπαδημητρίου Κ. Τσίγκανος   29.01.2020, 17.00-19.00: Οι μεγάλες ανακαλύψεις από την εξερεύνηση του πλανητικού μας συστήματος   Σ. Κριμιζής Οι … ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ“>Continue reading ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ|ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ: ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΡΩΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΓΕΙΑ 17:30 – 17:55 Εισαγωγική ομιλία: Ο ζωογόνος ήλιος. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.  17:55 – 18:20  Μελάνωμα: Πώς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε εγκαίρως και πώς αντιμετωπίζεται.  18:20 – 18:15  Υπάρχουν καρκίνοι δέρματος εκτός από το μελάνωμα;Πόσο συχνοί είναι και πότε ανησυχούμε.   18:45 – 19:00   Διάλειμμα  19:25 – … ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ|ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ: ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΡΩΤΑ“>Continue reading ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ|ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ: ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΡΩΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψυχο-εκπαιδευτικών Ομαδικών Παρεμβάσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη θεωρία και τις γενικές αρχές των ομαδικών παρεμβάσεων. … ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ“>Continue reading ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ