ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.), την Α ́ και τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η Ψυχοεκπαίδευση αποτελεί μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση με τρεις βασικές συνιστώσες: την ενημέρωση για τη νόσο, την εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας, αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων, αντιμετώπισης του στρες και βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων και την υποστήριξη ασθενών και οικογενειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου στην καθημερινή ζωή.

Οι Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο σύνολό τους και οι παρεμβάσεις στην οικογένεια που ακολουθούν το μοντέλο της Συμπεριφορικής Θεραπείας Οικογένειαςδιέπονται από τη φιλοσοφία της Ψυχοεκπαίδευσης ως ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας με εύρος εφαρμογών τόσο σε σοβαρές σωματικές νόσους όσο και σε μείζονες ψυχικές διαταραχές αλλά και γενικότερα προβλήματα υγείας και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ενώ απευθύνονται στο άτομο και στην οικογένεια.

Είναι σύγχρονες, ταχέως αναπτυσσόμενες διεθνώς, κοινοτικά προσανατολισμένες παρεμβάσεις, τόσο στον τομέα της Ψυχικής Υγείας όσο και στο πεδίο της χρόνιας νόσου και των σοβαρών ιατρικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, με σοβαρή επιστημονική κατοχύρωση ως προς την αποτελεσματικότητά τους στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Εφαρμόζονται σε επίπεδο ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, σχολεία ή και χώρους εργασίας.  

Χρησιμοποιούνται στη Συμβουλευτική, την Ψυχοθεραπεία και την Ιατρική με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη, την επίλυση προβλημάτων, τη διευθέτηση των διαπροσωπικών σχέσεων, την επίτευξη στόχων ζωής, την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών αλλά και την ψυχοθεραπευτική διαχείριση ασθενειών σωματικών ή/και ψυχικών και γενικότερων προβλημάτων υγείας.   

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας» αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει διεξοδικά επαγγελματίες ψυχικής υγείας στις αρχές και τις τεχνικές της Ψυχοεκπαίδευσης και της Συμπεριφορικής Θεραπείας Οικογένειας και να διευρύνει ουσιαστικά το πεδίο των θεραπευτικών τους δεξιοτήτων και επιλογών.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, φροντιστές σε δομές ψυχικής υγείας) και τελειόφοιτους/απόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής». Οι παράμετροι της πρακτικής άσκησης θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των σπουδαστών.

Οι διδάσκοντες είναι επίλεκτα και έμπειρα μέλη της Α’ και της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, ανάμεσά τους και ειδικοί που στελεχώνουν τη μονάδα Ψυχοεκπαίδευσης και Υποστήριξης για Χρόνιες και Σοβαρές Σωματικές και Ψυχικές Νόσους στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ).


Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα διεξάγονται στους χώρους του ΕΠΙΨΥ, Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα, κάθε δεύτερη Τετάρτη και θα έχουν διάρκεια 4 ώρες (4.00μ.μ. – 8.30μ.μ.).


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος, η επιτυχής συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, και η κατάθεση διπλωματικής εργασίας.


Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος: 

Μαρίνα Οικονόμου

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Επιστημονική Συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής»

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: 

Ευστράτιος Σ. Πατσούρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.


Το Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα 800 € και θα καταβάλλεται σε  τέσσερις (4)  δόσεις.


Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 11 Νοεμβρίου 2019. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου θα έχετε ενημερωθεί αν θα συμμετέχετε στο πρόγραμμα.

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 20/11/2019

Διάρκεια: 7 μήνες


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ: 210.61.41.000 και στο [email protected]