Έργο

Η HYGIEIA ειδικεύεται στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Ψυχικής Υγείας, των Νευροεπιστημών και της Ιατρικής Ακριβείας.

Η HYGIEIA έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την έρευνα από το στάδιο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης πρωτοκόλλου, της ανάπτυξης και στάθμισης ερωτηματολογίων ή άλλων εργαλείων μέτρησης, μέχρι τη συλλογή δεδομένων, τη στατιστική και ποιοτική ανάλυσή τους και τη συγγραφή των παραδοτέων, αλλά και των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Το επιστημονικό μας προσωπικό έχει μακρά εμπειρία στην αξιολόγηση δράσεων και εφαρμοσμένων προγραμμάτων με τη χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων αξιολόγησης.

Σημαντική θέση κατέχουν οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το κοινό, όπου αναδεικνύονται ζητήματα που απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών.

Οι παρεμβάσεις μας αναδεικνύουν ζητήματα δημόσιας υγείας και συνοδεύονται από εμπεριστατωμένες οδηγίες, πρακτικές, προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές προς τους φορείς άσκησης πολιτικής.

Τις ενημερωτικές αυτές δράσεις συνεπικουρούν οι ενέργειες διάχυσης και επικοινωνίας. Η εκτενής προβολή των δράσεων μας στα μέσα ενημέρωσης ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και συνολικά το έργο μας.

Η HYGIEIA στοχεύει στη διάδοση και προαγωγή της γνώσης στα ποικίλα θέματα της ιατρικής έρευνας, των Βιοεπιστημών και άλλων διεπιστημονικών πεδίων.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις για το γενικό πληθυσμό αλλά και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, ενώ αναπτύσσουμε καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης στην εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας.

Παράλληλα, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους ιατρούς, φοιτητές και επιστήμονες να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στους τομείς που δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο.

Συνεργαζόμαστε με Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμούς και Φορείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στον ευρύτερο τομέα της Υγείας, δράσεων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες θετικές για τη ζωή των συνανθρώπων μας και για το κοινωνικό σύνολο.