Αρχική Σελίδα

Το έργο μας

Έρευνα

Η HYGIEIA δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και στην προώθηση πρωτότυπης έρευνας σε τομείς όπως η Ανακουφιστική Φροντίδα, η Ψυχική Υγεία, η Ιατρική Ακρίβεια μέσα από συνέργειες με σημαντικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητές, καθώς και φορείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου αποσκοπούν στη συγκρότηση και διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση επαγγελματιών και ερευνητών στον τομέα της Υγείας, αναπτύσσοντας παράλληλα υπηρεσίες και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Εκπαίδευση

Στην HYGIEIA σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα μετεκπαίδευσης με την πιστοποίηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες του κλάδου της Υγείας παρέχουν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits).

Τα σεμινάρια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΚΑΡΠΑ και AEA) είναι ειδικά σχεδιασμένα για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και πολίτες όλων των ηλικιών.

Επιπλέον, μέσω των θεματικών σεμιναρίων και των δράσεων που διοργανώνουμε στοχεύουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε θέματα Δημόσιας Υγείας, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Η προσέγγιση της Ιατρικής Ακριβείας έχει αναδειχθεί ως η πλέον αποτελεσματική κατεύθυνση για την καλύτερη κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία των πολυπαραγοντικών νόσων.

Στην HYGIEIA εργαζόμαστε για την εγκαθίδρυση και λειτουργία πρότυπων και καινοτόμων μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας, Διαβήτη, Μεταβολισμού, Θεραπευτικής Άσκησης και Ψυχικής Υγείας υπό το πρίσμα της Ιατρικής Ακριβείας, σε συνεργασία με το το Υπουργείο Υγείας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση και η παροχή εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης βάσει των ατομικών χαρακτηριστικών των ασθενών, της επιθετικότητας της ασθένειας, της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Ενημέρωση

Οι ενημερωτικές δράσεις, οι ημερίδες και τα σεμινάρια του Ινστιτούτου αποτελούν σημαντικό μέρος της δραστηριότητας μας. Στόχος μας είναι τόσο η δια βίου εκπαίδευση, όσο και η προώθηση και προαγωγή διεπιστημονικών θεμάτων καίριων για τη Δημόσια Υγεία.

Το Ινστιτούτο με τις δράσεις του απευθύνεται στο γενικότερο πληθυσμό με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων ιατρικών καταστάσεων, τις επαγγελματικές ομάδες με στόχο την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στο χώρο της Υγείας και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού με στόχο την παροχή βοήθειας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι Δράσεις μας

Τα Νέα μας